Update November 2021

Het is wat stil geweest op de website en sociale media, maar ik heb niet stil gezeten. In tegendeel zelfs! De afgelopen zomerperiode begon vrijwel direct nadat ik weer begon met werken na mijn zwangerschapsverlof (1 mei) en de drukte liep dit jaar veel langer door dan normaal. Je zou denken dat het door het hele corona gebeuren geen volle bak was, maar het was juist nog drukker dan voorgaande jaren.
Heerlijk hoor, zo’n drukke zomer na 4,5 maand thuis te hebben gezeten, maar in combinatie met een baby wel extra pittig, vond ik. Hoe dan ook ben ik wel blij om veel van mijn vaste beestjes weer te hebben gezien, en daarnaast ook een hele hoop nieuwe heb mogen verwelkomen.

Het heeft me wel aan het denken gezet, hoe dit komend jaar beter in te richten zodat het voor mijzelf beter te combineren is met tijd voor mijn gezin. Helaas betekent dat wel dat ik iets minder flexibel beschikbaar ben dan de afgelopen 4 jaar en dat er wat dingen zullen gaan veranderen.


Klantenstop

Op dit moment heb ik een volledige klantenstop ingelast. Ik neem dus voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Dit gold al voor de uitlaatservice, maar geldt nu voor alle diensten. Hiermee hoop ik ook in 2022 alle, of veel, bestaande klanten te kunnen helpen met de zorg voor hun huisdieren.

Vrije dagen

Ik zal in 2022 vooraf vrije dagen inplannen voor mijn gezin, om te voorkomen dat onopgemerkt mijn hele agenda alweer vol staat voor dat ik het door heb. Dit zal in de meeste gevallen gaan om weekenden, bijvoorbeeld maandelijks een vrij weekend. Deze vrije dagen zijn vooraf bekend en zullen op de website komen te staan, zodat je daar eventueel rekening mee kan houden met het maken van je plannen.

Zomerperiode vol=vol

De zomerperiode is veruit het drukst, wat logisch is. En zelfs de afgelopen 2 zomers zijn ondanks corona erg druk geweest, heel fijn! Door de maatregelen die steeds veranderden waren de aanvragen wel vaak op het laatste moment. Ik heb geprobeerd iedereen zo veel mogelijk te helpen, iedereen was toe aan die vakantie. Dit resulteerde voor mij in zo’n 16/17 bezoeken per dag, weken lang, 7 dagen per week. Volgende zomer ga ik dat niet meer doen, zorg dus dat je op tijd je vakantieperiode doorgeeft zodat ik je in kan plannen. Vol = vol.

Tarieven

Sinds de start van Huisdierservice Snickers in 2017 is er slechts 1x verhoging van het tarief geweest. Maar aangezien ook voor mij alles steeds duurder wordt, om over de benzineprijzen maar te zwijgen.. kan ik er ook niet omheen.
Vanaf 2022 zullen de tarieven veranderen. Dit geldt zowel voor de diensten als de reiskosten.